Onderzoeks-verslagen

Hieronder vind je de onderzoeksverslagen die door leden van het lectoraat zijn opgeleverd.

Onderzoeksverslag De LICTO-schaal voor ICT-gebruik van docen - Onderzoeksverslag van Inge Strijker en Peter van 't Riet over de ontwikkeling van de LICTO-schaal voor ICT-gebruik van docenten (2012)

Onderzoeksverslag De meerwaarde van Triviant in Second Life - Een pilotstudie. Onderzoeksrapport door Wim Trooster, lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie, Hogeschool Windesheim, Zwolle

Onderzoeksverslag Docentvrij Roosteren PABO Windesheim - Verslag van het onderzoek naar docentloos roosteren voor de contactdagen van de afstandsopleiding van de PABO van Windesheim in het cursusjaar 2011-2012.

Onderzoeksverslag ICT voor Competentiegericht onderwijs - Een praktijkverkennende multi-case study door Gert-Jan Los en Peter van 't Riet, lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie, Hogeschool Windesheim Zwolle, 2012

Onderzoeksverslag Implementatie Onderwijsstandaarden Aventus - Onderzoeksverslag van het onderzoek van Inge Strijker naar de implementatie van de onderwijsstandaarden van ROC Aventus te Apeldoorn in 2010-2011.

Onderzoeksverslag IT Governance van de Hogescholen - Verslag van een onderzoek gedaan door Rolf Bruins in 2008-2009 naar de IT-governance van 10 grote hogescholen in Nederland.

Onderzoeksverslag Ketenintegratie in het Onderwijs - Onderzoeksverslag door Inge Strijker van een onderzoek in 2008-2009 naar landelijke initiatieven van ketenintegratie waarin ICT een belangrijke drijvende factor is of is geweest.

Onderzoeksverslag Metaforen IT Architectuur - Afstudeerverslag van Radbout Runhaar. Deze thesis onderzoekt de toepasbaarheid van metaforen uit de wereld van ruimtelijke ordening en bouw in de wereld van IT Architecturen.

Onderzoeksverslag Planning en Roostering van de hogescholen - Verslag van een onderzoek gedaan door Peter van 't Riet in 2009 bij acht grote en middelgrote hogescholen naar de knelpunten in hun keten van plannings- en roosteringsprocessen.