Boeken/Brochures

Hieronder vind je boeken op het terrein van ICT of ICT en onderwijs, die gepubliceerd zijn door leden van de kenniskring van het lectoraat. Sommige kunnen gedownload worden, zoals de lectorale rede van Peter van 't Riet. Andere zijn verkrijgbaar in de boekhandel.

Standaardisering voor flexibilisering van Middelbaar Beroepsonderwijs - Peter van 't Riet en Peter den Boer - 2011
Deze brochure behandelt de mogelijkheden van standaardisering van het onderwijs ten behoeve van flexibilisering in het MBO. Eerst wordt ingegaan op redenen om te flexibiliserende. Vervolgens op mogelijke standaarden voor de programmering en...

ICT-bewustzijn als succesfactor in onderwijsinnovatie - Peter van 't Riet - 2008
Lectorale rede - Samenvatting In zijn lectorale rede over ICT-bewustzijn en onderwijsinnovatie behandelt Peter van 't Riet de relatie tussen ICT en onderwijs vanuit innovatieperspectief. Na enkele beschouwingen over innovatie, ICT, onderwijs en ICT, en...

De IV-architectuur als scharnier - Frank Boterenbrood e.a. - 2005
De informatievoorzieningsarchitectuur "als scharnier" beschouwt de informatievoorzieningsarchitectuur als de pen van het scharnier dat bedrijfsvoering en informatievoorziening verbindt.