Augmented Reality

Augmented Reality (AR) is een vakgebied dat zich bezighoudt met het zo realistisch mogelijk toevoegen van computergemaakte beelden aan de echte wereld (een mix van Virtual Reality en Real Life). In 2010 is onder leiding van Inge Strijker een project gestart om onderwijsmateriaal te ontwikkelen, gebaseerd op augmented reality (AR). Er is een AR-tool voor het techniekonderwijs in gereedschappen gemaakt. De tool moest tevens later ingezet kunnen worden bij andere vakken met andere onderwijsinhouden.

Dit project was een samenwerking tussen studenten en docenten van de pedagogisch-technische opleidingen en de informaticaopleidingen, het ICTO-team van de School of Education en het Lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie, allen verbonden aan Windesheim. In december 2010 werd het eerste prototype getest en opgeleverd. Hieronder zijn het plan van aanpak en het projectverslag te downloaden.


Plan van Aanpak Augmented Reality in het techniek onderwijs - Een toepassing voor een gereedschappenbord: een toolbox en handleiding. Auteur: Inge Strijker

Projectverslag Augmented Reality voor techniekonderwijs - Kort verslag door Inge Strijker van een project waarin met behulp van augmented reality de werking van een kolomboor wordt uitgelegd en geoefend voor studenten in de technische lerarenopleidingen.