Artikelen

Onderstaande artikelen werden door leden van de kenniskring van het lectoraat gepubliceerd in verschillende periodieken.

Opzet en uitvoering van onderzoek - Peter van 't Riet, Inge Strijker & Wim Trooster - 2011
Inleiding tot het doen van onderzoek met voorbeelden uit het lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie. - In begin 2008 startte het onderzoek binnen het lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie. Niet alle onderzoekers waren aanvankelijk even onderzoeksvaardig. Om het nadenken over onderzoek te stimuleren zijn we begonnen met een inleidend artikel over het...

Beleidsinstrumenten voor ICT en onderwijs - Peter van 't Riet - 2011
Het onderwijs verandert in snel tempo onder invloed van ICT. De mogelijkheden die ICT voor het onderwijs biedt zijn echter zo talrijk, dat scholen, opleidingen, faculteiten en instellingen beleidskeuzes zullen moeten maken. Welke...

Hoe ICT het CGO kan ondersteunen - Gert-Jan Los en Peter van 't Riet - 2011
Artikel gepubliceerd op de website www.licto.nl (oktober 2011) - Competentiegericht onderwijs (CGO) is al geruime tijd een bekend verschijnsel in het hoger beroepsonderwijs. Veel HBO-instellingen willen het proces naar competentiegericht onderwijs in goede banen leiden, maar de mogelijkheden komen niet altijd...

Hogeronderwijsstandaarden voor vraaggestuurd onderwijs - Peter van 't Riet - 2011
Artikel in: Thema, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs en Management, 2011 nr. 3, p. 46-50 - Sinds de jaren ’90 zijn allerlei nieuwe onderwijsconcepten het hoger onderwijs binnengedrongen. Een daarvan is ‘vraaggestuurd onderwijs’. Dit artikel behandelt de onderwijslogistieke problemen die daaraan verbonden zijn. Betoogd...

* Business intelligence in het hoger onderwijs - Hans Selles & Peter van 't Riet - 2011
Artikel in: Onderwijs Innovatie, Open Universiteit, Jaargang 13, nummer 1, maart 2011 - Grote organisaties worden steeds afhankelijker van hun informatiehuishouding, zowel voor de bedrijfsprocessen als voor hun strategische beslissingen. Dat geldt ook voor instellingen in het hoger onderwijs. Hans Selles en Peter van 't Riet schreven...

Serious Games voor Ouderen - Carolien Smits, Wim Trooster, Roland van Holst, Sara Koch, Anne den Baas - 2011
Artikel in: Geron : Tijdschrift voor ouder worden en samenleving 2011 nr. 2, p. 47-50 - Ondanks de grote vlucht die (seriuos) gaming heeft genomen, zijn oudere volwassenen nog nauwelijks in beeld op de markt. Maar dat is aan het veranderen. Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van een serious game voor licht zorgafhankelijke...

Stevige regie vereist - Rolf Bruins en Peter van 't Riet - 2010
Artikel in: Hoger Onderwijs Management december 2010, p. 22-24 - ICT zou binnen instellingen voor hoger onderwijs in Nederland een strategische succesfactor moeten zijn. Dit vraagt wel om centrale IT-regie, ook wel "IT Governance" genoemd. Deze regie ontbreekt echter binnen veel hogescholen. Hierdoor...

Hoger onderwijs ontbeert ICT-regisseur - Rolf Bruins & Peter van 't Riet - 2010
IT-governance aan Nederlandse hogescholen komt langzaam op gang - Rolf Bruins en Peter van ’t Riet publiceerden in de Automatisering Gids van 25 juni 2010 een artikel over de IT-governance in het Nederlandse hoger onderwijs onder bovenstaande titel. Het artikel is gebaseerd op het onderzoek naar...

* Ketenintegratie in het onderwijs - Inge Strijker en Peter van 't Riet - 2009
Artikel in Onderwijs Innovatie, juni 2009 - In najaar 2008 en voorjaar 2009 deed Inge Strijker met begeleiding van Peter van 't Riet inventariserend onderzoek naar landelijke initiatieven op het gebied van ketenintegratie in het onderwijs waarin ICT een belangrijke rol speelde.

* Bonje door Bologna? - Frank Boterenbrood en Peter van ít Riet - 2008
Consequenties voor de ontwikkeling van proces- en informatiearchitectuur - In december 2008 publiceerden Frank Boterenbrood en Peter van 't Riet dit artikel in Th&ma, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management, Jaargang 15, nummer 5, pagina 40 t/m 47. Een samenvatting van dit artikel luidt als volgt.