Onderwijslogistiek

Op het onderzoeksterrein van de onderwijslogistiek heeft lector Peter van 't Riet twee onderzoeken uitgevoerd: één over de knelpunten in de keten van planning en roostering bij acht grote en middelgrote hogescholen (2009) en één naar het effect van docentloos roosteren bij de PABO van Windesheim (2012).

Het eerste onderzoek uit 2009 werd mede-gefinancierd door COMIT, het Coördinerend Overleg van Managers IT in het HBO. In het onderzoeksrapport werden bij alle acht deelnemende hogescholen veel knelpunten blootgelegd en aanbevelingen gedaan om zaken te verberen. Het rapport heeft veel impact gehad op het hoger onderwijs, speciaal het HBO. Om te beginnen heeft het rapport de aandacht voor de integrale keten van planning en roostering sterk bevorderd. Na de verschijning ervan hebben sommige hogescholen hun aanpak van de onderwijslogistiek drastisch gewijzigd. Ook heeft de lector naar aanleiding van het onderzoek veel presentaties, workshops en masterclasse gegeven en adviesgesprekken gevoerd.

In de nasleep van het knelpuntenonderzoek uit 2009 is het idee van docentloos roosteren naar voren gekomen, hetgeen bij sommige opleidingen in het MBO al gepractiseerd werd. In 2012 is daaruit een onderzoek voortgekomen naar het effect van docentloos roosteren op de knelpunten bij de PABO van Windesheim met betrekking tot de inzet van docenten voor de contactdagen van de afstandsopleiding. Het onderzoek laat zien dat docentloos roosteren een perfecte oplossing biedt voor een dergelijk probleem. Inmiddels heeft de PABO Windesheim besloten in het cursusjaar 2012-2013 een experiment te doen met docentloos roosteren voor de hele opleiding. Ook dat experiment zal door de lector begeleid en onderzocht worden.

Hieronder zijn de onderzoeksverslagen van beide onderzoeken te vinden.


Onderzoeksverslag Docentvrij Roosteren PABO Afstandsleren Zwolle - Peter van 't Riet - 2012
Bij de PABO van Windesheim heeft Peter van 't Riet in 2011-2012 een mini-experiment begeleid met een alternatieve vorm van planning en roostering. Het betrof de roostering voor de contactdagen van de afstandsopleiding.

Onderzoeksrapport Knelpunten in de plannings- en roosteringsprocessen van de hogescholen - Peter van 't Riet - 2009
Gezien vanuit het perspectief van senior-verantwoordelijken voor de roostering en het informatiemanagement - In het voorjaar van 2009 deed Peter van 't Riet een onderzoek bij acht hogescholen naar knelpunten in de plannings- en roosteringsprocessen. Een samenvatting van het eindrapport en het eindrapport vind je hieronder.