Virtuele werelden

Van 2009 tot 2012 deed Wim Trooster onderzoek naar de didactische meerwaarde van het gebruik van de virtuele wereld Second Life (SL) in het onderwijs.

Het eerste onderzoek uit 2010 heeft 8 ontwerpcriteria opgeleverd voor ieder die in SL een onderwijsactiviteit wil ontwikkelen. Het tweede onderzoek uit 2012 was gericht op de didactische meerwaarde van een Triviantspel in Second Life dat door studenten gespeeld kan worden als diagnostische toets voor hun vakkennis. Dit laatste onderzoek laat tevens zien hoe complex reële onderwijssituaties zijn voor wie enigszins gecontroleerd onderzoek wil verrichten naar effecten van didactische vernieuwing.


De meerwaarde van Triviant in Second Life voor het onderwijs - Wim Trooster - 2012
Onderzoeksrapport - In 2011 deed Wim Trooster onderzoek gericht op de vraag of een Triviantspel in Second Life met vragen uit de vakdiscipline, dat door studenten gespeeld kan worden om hun vakkennis diagnostisch te toetsen, een didactische meerwaarde heeft ten...

Het gebruik van Second Life in het onderwijs - Wim Trooster - 2010
Onderzoeksrapport - Wim Trooster deed in 2009-2010 onderzoek naar de didactische meerwaarde van het gebruik van de virtuele wereld Second Life (SL) in het onderwijs. Aan de hand van een analyse van 11 bestaande onderwijsinitiatieven in SL komt hij tot een checklist...