ICT-gebruik docenten

Op het gebied van ICT-gebruik van docenten zijn door het lectoraat twee onderzoeken verricht, één op het gebied van technology scouting en een tweede op het gebied van de ontwikkeling van een meetschaal. 

1. Technology scouting

Onder de term Technology Scouting heeft Frank Boterenbrood een mini-onderzoek gedaan naar de rol die bepaalde ICT-middelen kunnen spelen in het onderwijsleerproces. Het betrof in dit geval het gebruik van de tool enTourage eDGe. Nagegaan werd of docenten met deze ICT-tool de papierwinkel kunnen doen verminderen door er systematisch gebruik van te maken voor het verzamelen, ordenen, nakijken en becommentariëren van verslagen van studenten. Hieronder vind je het verslag van zijn onderzoekje.

2. De LICTO-schaal voor ICT-gebruik van docenten

Inge Strijker en Peter van 't Riet deden onderzoek naar de ontwikkeling van een meetschaal voor het actuele ICT-gebruik van docenten. Zij ontwikkelden daarvoor de LICTO-schaal die een totaal beeld geeft van het ICT-gebruik van docenten, maar ook subscores voor ICT-gebruik bij de didactische uitvoering (het lesgeven), de didactische organisatie (alle docentwerkzaamheden om het lesgeven heen), en subscores met betrekking tot het gebruik van digitale informatie, het gebruik van eenvoudige software en het gebruik van geavanceerde software. Het onderzoek heeft een betrouwbare en valide vragenlijst opgeleverd, die gebruikt kan worden voor verder onderzoek op het gebied van ICT-gebruik van docenten. Het onderzoeksverslag is via onderstaande link te downloaden op deze website.


Onderzoeksrapport De LICTO-schaal voor ICT-gebruik van docenten - Inge Strijker en Peter van 't Riet - 2012
Inge Strijker en Peter van 't Riet deden onderzoek naar de ontwikkeling van een meetschaal voor het actuele ICT-gebruik van docenten. Zij ontwikkelden daarvoor de LICTO-schaal die een totaal beeld geeft van het ICT-gebruik van docenten, maar ook...

Het gebruik van de tool enTourage eDGe door docenten - Frank Boterenbrood - 2011
Digitaal nakijken en archiveren van verslagen - Frank Boterenbrood deed een mini-onderzoekje naar de wijze waarop ICT de papierwinkel van docenten kan doen verminderen. Daarvoor gebruikte hij systematisch de tool enTourage eDGe voor het verzamelen, ordenen, nakijken en becommentariëren van...