Ketenintegratie

In 2008 en 2009 heeft Inge Strijker een onderzoek gedaan naar ICT en ketenintegratie in het onderwijs. Zij heeft daarvoor een inventarisatie gemaakt van landelijke initiatieven van ketenintegratie in het onderwijs waarin ICT een belangrijke drijvende factor was. 

Het onderzoeksverslag en een artikel over dit onderzoek in het tijdschrift Onderwijsinnovatie van de Open Universiteit zijn hieronder te downloaden.


Onderzoeksrapport Ketenintegratie in het Onderwijs - Drs. I.A. (Inge) Strijker - 2009
Een verkenning van landelijke initiatieven met behulp van ICT-middelen in de onderwijsketen - In het najaar van 2008 en voorjaar van 2009 deed Inge Strijker een onderzoek naar landelijke initiatieven in de onderwijsketen waarin ICT-middelen worden ingezet om transacties tussen de schakels te faciliteren. Het onderzoek werd in juni...

* Ketenintegratie in het onderwijs - Inge Strijker en Peter van 't Riet - 2009
Artikel in Onderwijs Innovatie, juni 2009 - In najaar 2008 en voorjaar 2009 deed Inge Strijker met begeleiding van Peter van 't Riet inventariserend onderzoek naar landelijke initiatieven op het gebied van ketenintegratie in het onderwijs waarin ICT een belangrijke rol speelde.