IT-Governance

Gedurende 2008 en voorjaar 2009 deed Rolf Bruins een onderzoek naar de wijze waarop IT Governance wordt uitgevoerd binnen 10 hogescholen in Nederland.

Uit het onderzoek blijkt dat de Chief Information Officer (CIO) formeel niet bestaat binnen het HBO. Dit bemoeilijkt de uitvoering van IT Governance omdat de portefeuillehouders IT binnen de Colleges van Bestuur de ‘CIO-taken’ delegeren zonder het bijbehorende mandaat te verlenen. En dat leidt weer tot onduidelijkheden binnen het onderwijs voor wat betreft de vraag wie nu verantwoordelijk is voor de uitvoering van IT-gerelateerde activiteiten en de resultaten van deze activiteiten.

Gebleken is dat kennis van en affiniteit met IT op CvB-niveau leidt tot een grotere IT-dynamiek die op de werkvloer als prettig wordt ervaren. Binnen het primaire proces worden de didactische resultaten van IT-inzet niet of nauwelijks gemeten. Dit heeft mede te maken met het ontbreken van een eenduidige IT-governancemethodiek. Uit het onderzoek zijn factoren afgeleid die een gunstige invloed hebben op de uitvoering van IT Governance binnen de onderwijspraktijk. Dit zijn onder andere:

  • het onderscheid maken tussen strategische-, tactische- en operationele IT,
  • het bestaan van een goed gestructureerde dialoog tussen onderwijs en IT,
  • het benaderen van IT Governance vanuit organisatiekundige invalshoek in plaats van een technische invalshoek.

De onderzoeksresultaten zijn door Rolf Bruins gepresenteerd op de SURF-onderwijsdagen op dinsdag 10 november 2009. De onderzoeksresultaten gaven veel aanleiding tot discussie.

Hieronder kun je het onderzoeksrapport en de presentatie downloaden door op de titel te klikken.

Onderzoeksverslag IT Governance van de Hogescholen - Verslag van een onderzoek gedaan door Rolf Bruins in 2008-2009 naar de IT-governance van 10 grote hogescholen in Nederland.

Presentatie IT Governance op Dé Onderwijsdagen - Presentatie van Rolf Bruins op Dé Onderwijsdagen van SURF op 10 november 2009 over het verschil tussen IT-governance theorie en de onderwijspraktijk.