Wim Trooster

Dr. W.J. (Wim) Trooster is senior adviseur ICT & Onderwijs bij de dienst Studenten en Onderwijs Support van Windesheim. Hij studeerde biologie en promoveerde in de medische wetenschappen aan de Rijks Universiteit van Groningen. In het lectoraat deed hij onderzoek naar afstandsleren en de inzet van virtuele werelden in het onderwijs.

Levensloop

Wim Trooster promoveerde na zijn studie biologie op een proefschrift over neuro-immuno-endocrinologie. Daarbij deed hij veel ervaring op met wetenschappelijk onderzoek. Na zijn promotie was hij werkzaam in het onderwijs bij gezondheidsopleidingen in MBO en HBO. Hij ontwikkelde zich van uitvoerend docent tot onderwijsontwerper en onderwijscoördinator. Voordat hij bij Windesheim in dienst kwam, vervulde hij gedurende een aantal jaren een managementfunctie in het HBO. In al deze functies had Wim telkens oog voor de rol van ICT in het onderwijs. Bij Windesheim werd hij adviseur ICT en onderwijs bij de dienst Studenten en Onderwijs Support.

Binnen het lectoraat deed Wim Trooster onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van virtuele werelden (met name Second Life) in het onderwijs.

Publicaties


De meerwaarde van Triviant in Second Life voor het onderwijs - Wim Trooster - 2012
Onderzoeksrapport - In 2011 deed Wim Trooster onderzoek gericht op de vraag of een Triviantspel in Second Life met vragen uit de vakdiscipline, dat door studenten gespeeld kan worden om hun vakkennis diagnostisch te toetsen, een didactische meerwaarde heeft ten...

Opzet en uitvoering van onderzoek - Peter van 't Riet, Inge Strijker & Wim Trooster - 2011
Inleiding tot het doen van onderzoek met voorbeelden uit het lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie. - In begin 2008 startte het onderzoek binnen het lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie. Niet alle onderzoekers waren aanvankelijk even onderzoeksvaardig. Om het nadenken over onderzoek te stimuleren zijn we begonnen met een inleidend artikel over het...

Serious Games voor Ouderen - Carolien Smits, Wim Trooster, Roland van Holst, Sara Koch, Anne den Baas - 2011
Artikel in: Geron : Tijdschrift voor ouder worden en samenleving 2011 nr. 2, p. 47-50 - Ondanks de grote vlucht die (seriuos) gaming heeft genomen, zijn oudere volwassenen nog nauwelijks in beeld op de markt. Maar dat is aan het veranderen. Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van een serious game voor licht zorgafhankelijke...

Het gebruik van Second Life in het onderwijs - Wim Trooster - 2010
Onderzoeksrapport - Wim Trooster deed in 2009-2010 onderzoek naar de didactische meerwaarde van het gebruik van de virtuele wereld Second Life (SL) in het onderwijs. Aan de hand van een analyse van 11 bestaande onderwijsinitiatieven in SL komt hij tot een checklist...