Rolf Bruins

Drs. R. (Rolf) Bruins was tot 2012 docent bij de School of Management and Law. Hij studeerde business communication aan de Universiteit van Nijmegen en specialiseerde zich in bestuurs- en organisatiewetenschap. Voor het lectoraat deed hij onderzoek naar de IT-governance in het onderwijs.

Levensloop

Als docent bij de School of Management and Law verzorgde Rolf Bruins de vakken (diensten)marketing en informatiemanagement. Voordat hij in 2000 aan Windesheim ging werken, werkte hij als organisatieadviseur op het gebied van managementinformatiesystemen voor diverse bedrijven in Europa. Hij is co-auteur van een tweetal boeken voor het hoger onderwijs: Brugboek marketing (E. Huizingh e.a., Academic Service, 2003) en Informatiemanagement (R. Bruins & B. Pinkster, Pearson Education Benelux, Amsterdam 2007). De tweede editie van het boek Informatiemanagement verscheen in april 2010.

Binnen het lectoraat deed Rolf Bruins onderzoek naar de IT-Governance in het hoger beroepsonderwijs. Rolf is vooral gefascineerd door mensen die in organisaties werken met technologie en de consequenties die hieruit voortvloeien voor afnemers, kenniswerkers en management.

Publicaties


Stevige regie vereist - Rolf Bruins en Peter van 't Riet - 2010
Artikel in: Hoger Onderwijs Management december 2010, p. 22-24 - ICT zou binnen instellingen voor hoger onderwijs in Nederland een strategische succesfactor moeten zijn. Dit vraagt wel om centrale IT-regie, ook wel "IT Governance" genoemd. Deze regie ontbreekt echter binnen veel hogescholen. Hierdoor...

Hoger onderwijs ontbeert ICT-regisseur - Rolf Bruins & Peter van 't Riet - 2010
IT-governance aan Nederlandse hogescholen komt langzaam op gang - Rolf Bruins en Peter van ’t Riet publiceerden in de Automatisering Gids van 25 juni 2010 een artikel over de IT-governance in het Nederlandse hoger onderwijs onder bovenstaande titel. Het artikel is gebaseerd op het onderzoek naar...

IT Governance in het Hoger Onderwijs - Gedurende 2009 en voorjaar 2010 deed Rolf Bruins een onderzoek naar de wijze waarop IT Governance wordt uitgevoerd binnen 10 Hogescholen in Nederland.

Presentatie IT Governance op Dé Onderwijsdagen - Presentatie van Rolf Bruins op Dé Onderwijsdagen van SURF op 10 november 2009 over het verschil tussen IT-governance theorie en de onderwijspraktijk.