Inge Strijker

Drs. I.A. (Inge) Strijker is docent bedrijfsinformatica bij de School of Information Sciences. Zij studeerde bedrijfskundige informatica aan Windesheim en sociaal-wetenschappelijke informatiekunde aan de Rijks Universiteit Groningen. Voor het lectoraat deed zij onderzoek naar ICT en ketenintegratie in het onderwijs, implementatie van onderwijsstandaarden en ICT-gebruik van docenten.

Levensloop

Inge Strijker specialiseerde zich tijdens en na haar studie in maatschappelijke, sociale en menselijke aspecten van informatisering. Daarnaast hield zij zich bezig met implementaties van informatiesystemen, automatisering van de onderwijsorganisatie en projectmanagement. Zij werkte jarenlang in de ICT als intermediair tussen gebruikersorganisaties en automatiseerders. Zij deed dit op verschillende niveaus, van operationeel tot strategisch, en in verschillende functies, van systeemontwerper tot projectmanager en hoofd automatisering. Haar ICT-ervaring heeft zij opgedaan in zowel het bedrijfsleven (Groene Land Verzekeringen en Pink Roccade) als in de non-profit sector (gefinancierde rechtsbijstand en de jeugdzorg). Inge ziet het als uitdaging om ICT zo aantrekkelijk te maken voor haar gebruikers dat zij de voordelen hiervan zien en het gebruik van nieuwe ICT-systemen en –technieken als vanzelfsprekend ervaren. Sinds 2007 heeft zij zich als ICTO-coördinator van de School of Health Care ingezet voor het gebruik van de nieuwe systemen van Windesheim ten behoeve van vraaggestuurd onderwijs.

Inge Strijker deed in 2008 en 2009 voor het lectoraat onderzoek naar ketenintegratie in het onderwijs, een onderzoek waarover zij verschillende presentaties en publicaties verzorgde. Vanaf de zomer van 2009 verlegdezij haar onderzoeksterrein naar de implementatie van onderwijsstandaarden in het MBO en naar het ICT-gebruik van docenten in het HBO.

Publicaties


Opzet en uitvoering van onderzoek - Peter van 't Riet, Inge Strijker & Wim Trooster - 2011
Inleiding tot het doen van onderzoek met voorbeelden uit het lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie. - In begin 2008 startte het onderzoek binnen het lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie. Niet alle onderzoekers waren aanvankelijk even onderzoeksvaardig. Om het nadenken over onderzoek te stimuleren zijn we begonnen met een inleidend artikel over het...

Bezoek Preston Park Primary School in Londen - Inge Strijker - 2011
Preston Park Primary School is een bijzondere school: de resultaten zijn hoog, ondanks de verschillende nationaliteiten. Hoe doen ze dat, vroegen we ons af.

De implementatie van de Aventus Onderwijsstandaarden - Inge Strijker - 2011
Het lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie heeft in 2010-2011 bij ROC Aventus in Apeldoorn onderzoek gedaan naar de implementatie van de door Aventus gebruikte onderwijsstandaarden.

* Ketenintegratie in het onderwijs - Inge Strijker en Peter van 't Riet - 2009
Artikel in Onderwijs Innovatie, juni 2009 - In najaar 2008 en voorjaar 2009 deed Inge Strijker met begeleiding van Peter van 't Riet inventariserend onderzoek naar landelijke initiatieven op het gebied van ketenintegratie in het onderwijs waarin ICT een belangrijke rol speelde.

Onderzoeksrapport Ketenintegratie in het Onderwijs - Drs. I.A. (Inge) Strijker - 2009
Een verkenning van landelijke initiatieven met behulp van ICT-middelen in de onderwijsketen - In het najaar van 2008 en voorjaar van 2009 deed Inge Strijker een onderzoek naar landelijke initiatieven in de onderwijsketen waarin ICT-middelen worden ingezet om transacties tussen de schakels te faciliteren. Het onderzoek werd in juni...

Change the system from within - Inge Strijker - 2008
Column bij de Nieuwsbrief LICTO nr. 10 - Groot was de cultuurschok toen ik, na jaren in ICT-organisaties in het bedrijfsleven gewerkt te hebben, de overstap maakte naar de jeugdzorg. Ik had tot dan toe alleen ervaring in organisaties waar ICT vanzelfsprekend een van de belangrijkste...

Plan van Aanpak Augmented Reality in het techniek onderwijs - Een toepassing voor een gereedschappenbord: een toolbox en handleiding. Auteur: Inge Strijker

Projectverslag Augmented Reality voor techniekonderwijs - Kort verslag door Inge Strijker van een project waarin met behulp van augmented reality de werking van een kolomboor wordt uitgelegd en geoefend voor studenten in de technische lerarenopleidingen.