Frank Boterenbrood

F. (Frank) Boterenbrood MSc is docent Bedrijfskundige Informatica bij de School of Information Sciences. Hij is gespecialiseerd in Informatiearchitectuur. Binnen het lectoraat deed hij onderzoek op het gebied van informatiearchitectuur en standaardisatie in en voor het onderwijs.

Levensloop

Voordat Frank Boterenbrood in 2004 begon als senior adviseur bij de dienst ICT van Windesheim werkte hij bij Volmac, Cap Gemini, Univé en Wehkamp. Met veel plezier werkte Frank Boterenbrood als co-auteur mee aan de verschijning van een studieboek over informatiearchitectuur (De informatievoorzieningsarchitectuur als scharnier).

Sinds september 2009 is Frank docent bij de School of Information Sciences van Windesheim en doceert hij de vakken IV-Architectuur, Requirements Engineering, Consultancy, IT Governance, BI Ontwerp.

Binnen de kenniskring van het lectoraat heeft Frank onderzoek gedaan naar criteria waaraan een standaardbeschrijving van hoger onderwijs moet voldoen teneinde de nationale en internationale studiemobiliteit van studenten te vergroten. Het onderzoek werd gedaan in samenwerking met en deels gefinancierd door SURFfoundation, Platform ICT en Bedrijfsvoering.

Tijdens zijn deelname aan de kenniskring is Frank afgestudeerd met een onderzoek naar de relatie tussen gegevenskwaliteit en volwassenheid van organisaties. Klik hier voor de master thesis: Onderzoek gegevenskwaliteit.

Publicaties


Het gebruik van de tool enTourage eDGe door docenten - Frank Boterenbrood - 2011
Digitaal nakijken en archiveren van verslagen - Frank Boterenbrood deed een mini-onderzoekje naar de wijze waarop ICT de papierwinkel van docenten kan doen verminderen. Daarvoor gebruikte hij systematisch de tool enTourage eDGe voor het verzamelen, ordenen, nakijken en becommentariëren van...

De Europese student in de Europese Hoger Onderwijs Ruimte - Frank Boterenbrood - 2010
Column bij Nieuwsbrief LICTO nr. 31 - Europa is een continent in beweging. Dat is natuurlijk al millennia het geval – sinds het Pangea uiteenviel in Europa / Azië, de America’s, Afrika en Oceanië, is verandering een constante gebleken. Echter de...

Ontwerpcriteria voor standaardisatie van onderwijsbeschrijving - Frank Boterenbrood - 2010
In 2009-2010 deed Frank Boterenbrood een onderzoek naar ontwerpcriteria voor standaarden voor de beschrijving van hoger onderwijs met oog op multi-institutionele studieloopbaanplanning. Dat onderzoek leverde 33 ontwerpcriteria op verdeeld over...

* Bonje door Bologna? - Frank Boterenbrood en Peter van ít Riet - 2008
Consequenties voor de ontwikkeling van proces- en informatiearchitectuur - In december 2008 publiceerden Frank Boterenbrood en Peter van 't Riet dit artikel in Th&ma, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management, Jaargang 15, nummer 5, pagina 40 t/m 47. Een samenvatting van dit artikel luidt als volgt.

X equals Open Sores - Frank Boterenbrood - 2008
Column bij de Nieuwsbrief LICTO nr. 13 - Standaardisatie is belangrijk in ons leven. Zonder dat we het beseffen, is alles wat we om ons heen zien gestandaardiseerd. Meubilair bijvoorbeeld heeft standaardafmetingen. Als dat niet het geval was, konden we er niet op zitten, of zou de bank...

De IV-architectuur als scharnier - Frank Boterenbrood e.a. - 2005
De informatievoorzieningsarchitectuur "als scharnier" beschouwt de informatievoorzieningsarchitectuur als de pen van het scharnier dat bedrijfsvoering en informatievoorziening verbindt.

Response your Classroom - Frank Boterenbrood - 16-03-2010
Column bij nieuwsbrief LICTO nr. 29 - Het nieuwe studiejaar is begonnen en het eerste college is zojuist gestart. De kersverse lichting eerstejaars, nog plichtsgetrouw en niet verzonken in nieuwe structuren, staart de docent verwachtingsvol aan. De docent, toch weer licht verrast door...

Presentatie Architectuur Windesheim voor Open Universiteit - Presentatie Architectuur bij Windesheim voor de Open Universiteit juni 2008