Congresverslag

Het gebruik van Virtuele Werelden in het Onderwijs - Dr. W.J. (Wim) Trooster - 2010
Stand van zaken & trends : Congresverslag

In de week van 26-30 oktober vorig jaar bezocht Wim Trooster het AACE-Congres in Vancouver (Canada) over E-learning in Corporate, Government, Healthcare & Higher Education (AACE staat voor Association for the Advancement of Computing in Education).

Op dat congres heeft hij een presentatie gegeven over de didactische meerwaarde van Virtuele Werelden voor het onderwijs en daarnaast vele workshops op dit gebied gevolgd. Over zijn bevinding schreef hij het verslag dat je hieronder aantreft. Het verslag geeft naast veel wetenswaardigheden over de huidige stand van zaken ook een blik op de toekomstige ontwikkeling, waarin de virtuele en de reële wereld zich steeds meer met elkaar zullen gaan vermengen.

Het gebruik van Virtuele Werelden in het Onderwijs - Stand van zaken & Trends. Verslag van een congresbezoek oktober 2009. Dr. W.J. (Wim) Trooster. Lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie, Hogeschool Windesheim, Zwolle 2010.